Група Хвърчило

Група Хвърчило

 

 

Учители:

Мария Жекова

Величка Тачева

Пом.възпитател:

Блага Стоянова

Галерия

Осми март е ден на мама!
Осми март е ден щастлив!
Той със радост ме дарява,
прави моя свят красив!
Честит празник!


Гората.бг е една чиста инициатива, която има за основна цел засаждането на нови гори и дървета за България, с участието на колкото се може повече доброволци, млади хора и деца.
Днес 7.02.2022г. децата от гр. Хвърчило“ посадиха дръвчета дарени от Гората бг. в двоира на ДГ“Валентина“. Като това е и един прекрасен начин да оставят нещо след себе си и спомен за добрата кауза.