Поверителност

              Политика за поверителност на личните данни в Детска градина “Валентина“ гр. Ямбол
         1. Обща информация
От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
Детска градина Валентина гр. Ямбол осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
        2. Приложение на настоящата Политика за поверителност
В качеството си на администратор на лични данни, Детска градина Валентина гр. Ямбол отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Детска градина Валентина, гр. Ямбол е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия или адрес на електронна поща), които събираме от и за вас чрез уебсайта.
Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват уебсайта без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.
       3. Видове лични данни които събираме
Детска градина Валентина, гр. Ямбол, по отношение на сайта може да събира за единствено следните данни:
• име и фамилия
• телефонен номер
• адрес на електронна поща
• бисквитки
които предоставяте, когато ползвате формата за контакт и бисквитките при посещение на сайта.
Използване на „бисквитки“(‘cookies’)
Като много други уеб-сайтове, така и нашият използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана от дадена организация към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уеб-сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга.
Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“.
Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню ‘Опции’ или ‘Предпочитания’ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и за по-подробна информация, можете да използвате бутона ‘Помощ’ от менютата на Вашия браузър.
Линкове към други сайтове
Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.
Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.
Ние не събираме специални категории лични данни за Вас, като например лични данни, разкриващи:
• расов или етнически произход
• политически възгледи
• религиозни или философски убеждения
• членство в синдикални организации
• обработка на генетични данни
• биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице
• данни относно здравословното състояние
• сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице
• лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления.
       4. Цели при събирането на личните ви данни
Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да Ви осигурим достъп до уебсайта или услугите на Детската градина, както и да осъществим взаимодействието Ви с такива услуги.
Понастоящем единствено обработваме данните Ви с цел:
• Обработка на запитвания
• Оказване на съдействие
• Персонализирана комуникация с вас
Предоставянето на личните Ви данни не е задължително. Ако обаче решите да не предоставяте личните си данни, може да нямате достъп за използване на някои от функциите на уебсайта.
Ние не обработваме данните ви с цел изпращане на:
• оферти
• маркетингови съобщения
Ако планираме такива действия в бъдеще, то ще бъде направено само с предварителното ви съгласие.
      5. Принципи при събирането на личните ви данни
Сигурността на данните Ви е приоритет за нас. За тази цел Детска „Валентина“ Ямбол е предприело адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.
      6. Срок на съхранение на личните Ви данни
Ще запазим данните ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както е посочено в настоящата Политика за поверителност. Във всеки случай, личните данни, събрани за целите, посочени в т. 4 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за предоставяне на достъп до уебсайта.
В края на периода на запазване личните ви данни ще бъдат анулирани, анонимизирани или обобщени.
      7. Предаване на лични данни за обработване
Детска градина „Валентина“ гр. Ямбол може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., като Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

       8. Вашите права по отношение на личните данни?
8.1 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Детска градина Валентина, гр.Ямбол за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на посочения email в меню „Контакти“
Детска градина „Валентина“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
8.2 Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от Детската градина потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
Детската градина Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Детска градина „Валентина“ Ямбол си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
8.3 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от Детска градина Валентина, гр.Ямбол изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Детската градина има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Детската градина
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество
Детска градина „Валентина“ гр.Ямбол не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на Валентина на изразяването и правото на информация
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез писмено искане, изпратено до Детската градина, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. Детска градина Валентина – Ямбол не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
8.4 Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от Детската градина да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Детската градина да провери точността на личните данни
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
• Детската градина не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Детската градина имат преимущество пред Вашите интереси
8.5 Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Детска градина „Валентина“ Ямбол с искане по имейл или на място в Детската градина.
8.6 Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Детската градина, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
       9. Актуализации на настоящата Политика за поверителност
Детска градина „Валентина“ гр.Ямбол може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.
Моля, погледнете посочената в началото дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност, за да видите кога е била последно актуализирана.