Обучения

ОБУЧЕНИЯ 2022 – 2023

  1. Тема на обучението: „Екопедагогика за доучилищна възраст за формиране на еко(био)центрично поведение – теория и практика“
  2. Място на провеждане – гр.Трявна
  3. Период на провеждане: 01.10.2022г. – 02.10.2022г.
  4. Начален и краен час:   12.30 часа – 11.30 часа
  5. Наименование на обучителната организация: „Педагогическа къща Галчев „
  6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 15
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.Тема на обучението: „Управление на образователната институция в условията на криза“
2.Място на провеждане – гр.Банкя НЦПКПС
3. Период на провеждане: 08.06.2022г. – 09.06.2022г.
4. Начален и краен час:   14.00 часа – 12.30 часа
5. Наименование на обучителната организация: „Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти“
 
6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 /директор/