Обучения

още ОБУЧЕНИЯ 2023

 1. Тема на обучението: Позитивна комуникация в образованието / в екипа, с децата, с родителите / Как да водим трудните разговори, да се справяме с конфликтни ситуации, да разбираме и да бъдем разбрани“.
 2. Място на провеждане: ДГ “Валентина“ гр.Ямбол
 3. Период на провеждане: 09.2023г
 4. Начален и краен час: 30ч – 16.30ч
 5. Наименование на обучителната организация:Център Щастие ЕООД гр.Благоевград
 6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 14; мед.сестри в яслена група – 3

ОБУЧЕНИЯ 2023

 1. Тема на обучението: „Куклотерапията като елемент от СТЕМ концепцията в подкрепа на съвременния възпитателно-образователен процес в детската градина за целенасочено педагогическо въздействие върху личността на детето“
 2.  Място на провеждане: ДГ “Свобода“ гр.Ямбол
 3.  Период на провеждане: 13.05.2022г
 4.  Начален и краен час: 8.30ч – 16.30ч
 5.  Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси – ООД, гр. София
 6.  Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие:  11мед.сестри в яслена група – 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ОБУЧЕНИЯ 2022 – 2023

 1. Тема на обучението: „Екопедагогика за доучилищна възраст за формиране на еко(био)центрично поведение – теория и практика“
 2. Място на провеждане – гр.Трявна
 3. Период на провеждане: 01.10.2022г. – 02.10.2022г.
 4. Начален и краен час:   12.30 часа – 11.30 часа
 5. Наименование на обучителната организация: „Педагогическа къща Галчев „
 6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 15
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.Тема на обучението: „Управление на образователната институция в условията на криза“
2.Място на провеждане – гр.Банкя НЦПКПС
3. Период на провеждане: 08.06.2022г. – 09.06.2022г.
4. Начален и краен час:   14.00 часа – 12.30 часа
5. Наименование на обучителната организация: „Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти“
 
6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 /директор/