Обучения

1.Тема на обучението: „Управление на образователната институция в условията на криза“
2.Място на провеждане – гр.Банкя НЦПКПС
3. Период на провеждане: 08.06.2022г. – 09.06.2022г.
4. Начален и краен час:   14.00 часа – 12.30 часа
5. Наименование на обучителната организация: „Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти“
 
6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 /директор/