Организация на учебния ден

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 1 ГР.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 4 ГР

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА разновъзрастова1-2 гр

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗАРАЗНОВЪЗРАСТОВА 2-3 ГР.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 4 ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 3 ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 2 ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 1 ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 01.06.2023г.-14.09.2023г.

Седмично разписание на педагогическите ситуации в четвърта възрастова група Усмивка за учебната 2022-2023г.

Седмично разписание на педагогическите ситуации в трета възрастова група Ягодка за учебната 2022-2023г.

Седмично разписание на педагогическите ситуации в първа възрастова група Хвърчило за учебната 2022-2023г.

Седмично разписание на педагогическите ситуации в първа възрастова група Гъбка е за учебната 2022-2023г.

Седмично разписание на педагогическите ситуации в втора възрастова група Крушка за учебната 2022-2023г.

Седмично разписание на педагогическите ситуации в втора възрастова група Барабанче за учебната 2022-2023г.