Прием

Прием

Необходими документи

В ДГ „Валентина” децата се приемат при следните условия и ред. Родителя подава следните документи:

 • Заявление по утвърдена бланка до директора;
 • Копие от акт за раждане;
 • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
 • Еднократни отрицателни резултати от изследванe на патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина;
 • Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването;
 • Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба 5;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствие на детето по-малко от два месеца:

 • Профилактичен преглед;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детското заведение.

При отсъствие на детето повече от два месеца:

 • Еднократни отрицателни резултати от изследване за чревни паразити;
 • Профилактичен преглед;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.