Откриване на учебната 2020/2021 година

На 15 септември ДГ „Валентина“ откри новата учебна 2020/2021 година.