„Тракийски и античен град Кабиле“

По стъпките на древните траки – децата от ПГ “ Барабанче“ и ПГ „Крушка“ на ДГ „Валентина“ посетиха Археологическия резерват „Тракийски и античен град Кабиле“.