„Младите възрожденци“

„Младите възрожденци“ от ПГ „Барабанче“ и ПГ“Крушка“ и посланията им за Националния празник…

„Трети март! Трети март!
В мир народът ни добрува.
Трети март! Трети март!
Днес България празнува.“