На празник пъстър, шарен, весел.. „От Лазаровден до Гергьовден“