06

6юни2022
ПЪРВИ ЮНИ ..
„Нека винаги да има слънце в детските очи …
Нека винаги да има радост в детските игри …
Нека весел смях оглася всяка къща…
Нека всяко дете бъде щастливо !…“
 
6юни2022

..Пътуване в миналото на античния тракийски град Кабиле и какво впечатли децата от група „Гъбка“ и група“Хвърчило“……!