Пътуване в миналото

..Пътуване в миналото на античния тракийски град Кабиле и какво впечатли децата от група „Гъбка“ и група“Хвърчило“……!