1 юни

ПЪРВИ ЮНИ ..
„Нека винаги да има слънце в детските очи …
Нека винаги да има радост в детските игри …
Нека весел смях оглася всяка къща…
Нека всяко дете бъде щастливо !…“