Програма Еразъм +

 

                 Детска градина „Валентина“ е първата детска градина в град Ямбол, изпълняваща проект по Програма „Еразъм +“. Проект „Дигитално общуване – успешни заедно“ /2023-1-BG01-KA122-SCH-000126954/ цели изграждане на родителски интерес и умения за сътрудничество с учителите чрез дигиталните технологии. Проектът е на стойност 6600 евро и е с продължителност  12 месеца. От 2 до 7 октомври 2023г. представители на педагогическия екип взеха участие в обучение „Интегриране на креативност и иновации в преподаването“, организиран от обучителната организация Europass Teacher Academy в Барселона. Последваха вътрешни обучения и практикум на останалата част от педагогическия екип. След разработване на библиотека от учебни ресурси, предстои тяхното публикуване в сайта на детската градина. Целта е родителите да могат да провеждат занимателни игри със своите деца, с които да надграждат техните знания по основните образователни направления.