Ръза за ръка

                     

     Под наслов „Заедно – ръка за ръка“ в ДГ „Валентина“ бяха проведени „Отворени врати“ за родители и споделяне на добри практики. Инициативата е част от дейностите  по проект „Дигитално общуване – успешни заедно“ /2023-1-BG01-KA122-SCH-000126954/, финансиран по Програма „Еразъм +“. Гост на събитието беше г-жа Татяна Славова, старши експерт в РУО – Ямбол. Пред своите родители, деца от първа и втора възрастова група демонстрираха колко е забавно под формата на игра да затвърждават своите знания. Интерактивните игри са разработени от учителите в ДГ „Валентина“ според възрастовите особености на децата от 1, 2, 3 и 4 група в детска градина за четирите възрастови групи, по образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. Всички 56 игри могат да бъдат намерени в секция Родители/ Игри.

На родителите бяха представени интересни техники и приложения, подходящи за емоционалното и образователно развитие на техните деца.