Приказкотерапия

ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ

Приказкотерапията е предпочитан метод за емоционално и езиково развитие на децата. Освен в детската градина, успешно може да се прилага и в семейна среда. Предлагаме ви линк към нашия подкаст с артикулационни и психомоторни приказки. Към всяка приказка следва текст и насоки как  да ги прилагате.

              Артикулационни приказки

Речта е изключително важна за социалното ни функциониране. Чрез нея изразяваме своите чувства, мисли, потребности, желания, проблеми.

Общуването при бебетата е плач. След него се появяват вокали, гукане, мимики, жестове, думи, фрази, изречения.

Силно влияние върху речевото развитие оказва поведението и реакциите на хората, с които си взаимодействат децата. Най-често, най-ценната и важна среда за развитието на речевите способности (а и не само) е именно семейната. Родителите са авторитетите, моделите за подражание на децата. При общуването с тях е важно как прекарваме времето, какво правим  заедно. Всичко преминава през играта.

Детската игра е основен инструмент за развитието на речта и езика: разиграване на истории, пеене на песнички, казване на римушки, и игри с конструктор, кукли, разказване приказки.

Линк към Въведението:

https://www.podomatic.com/podcasts/nadejdakolevapodcast/episodes/2024-01-09T03_11_21-08_00

Цър и Мър

 Малкото сиво мишленце Цър си седяло в своята дупка и си мърморело – ЦЪР, ЦЪР-ЦЪР-ЦЪР (казваме ЦЪР, ЦЪР-ЦЪР-ЦЪР и с една ръка показваме мишле(пръстите, допрени един до друг като муцунка на мишле), после правим същото с другата ръка).

И както си седяло и си мърморело, изведнъж коремчето му започнало да къркори: КЪРР, КЪРР-КЪРР-КЪРР.

Ооо – казал си Цър – май съм много гладен (поглаждаме корема). Ще трябва да отида до кухнята да си потърся нещо за хапване.  Тогава той излязъл от своята малка дупка (изплезваме остър език напред и задържаме), но тъй като бил много страхливо мишле, бързо се скрил обратно в нея (дърпане език назад(редуване напред-назад 5 пъти)) . Накрая Цър събрал смелост и тръгнал по коридора (облизваме горна устна, долна устна и в кръг).

 • Аз съм смел! – казал си той и завил зад ъгъла. Минал под масата (миене с език на горни зъби), минал под дивана (миене на долни зъби), и стигнал до кухнята( миене на зъби в кръг). Там, в  своето кошче, спяло пухкавото коте Мър и мъркало (вдишваме през носа и издишваме през устата с Мърррр). Цър се изплашил и се скрил зад единия крак на стола (бонбонче с език в лява буза)  после зад другия (бонбонче с език в дясна буза). След това тук (езикът се поставя между горната устна и горните резци) и тук (езикът се поставя между долната устна и долните резци)
 • Хоп, хоп-хоп.

Отново събрал смелост и тихичко се приближил до паничката на Мър (размърдваме пръсти). Започнал да лочи (изплезваме и прибираме широк език). То било толкова вкусно, че Цър възкликнал:

 • Ммм (вдишваме през носа, издишваме дълго и продължително с МММ), колко е вкусно.

Мър усетил, че нещо става и в просъница започнал да души (мърдаме нос все едно душим). Отворил широко очи и попитал:

 • Какво става тук? Кой ми яде от паничката? Цър се изплашил и с всички сили побягнал към своята дупка (конче с хоботче), а Мър хукнал след него (конче с усмивка). Двамата тичали така (редуване 2 пъти конче с хоботче – 2 пъти с усмивка). Мър посегнал с лапата си да улови мишлето (имитиране посягане напред с лява и с дясна ръка), но Цър успял в последната секунда да се скрие в дупката (изплезваме език напред, прибираме и слагаме горе зад зъбите ) и въздъхнал с облекчение:
 • Рррр. Добре, че успях да му избягам! Ама добре си похапнах (потъркваме коремче) – усмихнал се той.

И доволен и сит, Цър легнал да спи (пръхтене с устни).

Линк към приказката Цър и Мър:

https://www.podomatic.com/podcasts/nadejdakolevapodcast/episodes/2024-01-09T02_32_35-08_00

 Бръм и Брам

 Бръмбарчето Бръм си  спяло в своята къщичка (вдишваме през носа и активно издишваме през устата с отпуснати устни).  Изведнъж чуло(ритъм пляскания – 4 пъти)

 • Какво е това? – зачудило се то. Скочило и погледнало през прозореца (отваряме широко уста, остър език напред, дърпаме език назад, редуване). Погледнало нагоре (изплезваме остър език нагоре), погледно надолу(изплезваме остър език надолу, махало остър език горе-долу), погледнало наляво и надясно(махало остър език ляво-дясно. Нищо не видяло, но отново чуло (ритъм пляскания – 4 пъти) . Същото се случило и с бръмбарчето Брам, което си спяло в своята къщичка (вдишваме през носа и активно издишваме през устата с отпуснати устни) и изведнъж чуло (ритъм пляскания – 4 пъти. ) 
 • Какво е това? – зачудило се то. Скочило и погледнал през прозореца (отваряме широко уста, остър език напред, дърпаме език назад, редуване). Погледнало нагоре (изплезваме остър език нагоре), погледно надолу(изплезваме остър език надолу, махало остър език горе-долу), погледнало наляво и надясно(махало остър език ляво-дясно.

Тогава Бръм видял Брам и го попитал:

 • Какво е това, Брам?
 • Не знам, Бръм, и аз това се чудя! Хайде да се разходим из гората и да разберем от къде идва този звук –  предложил Бръм. Тогава бръмбарчетата литнали из гората. Бръм тръгнал по горната пътека (облизване на горна устна),  а Брам – по долната (облизване на долна устна), завъртели се в кръг и се спрели (облизваме устните в кръг на едната и на другата страна). Нищо не видели, но отново чули ((ритъм пляскания – 4 пъти). Тогава видели едни храсти (с двете ръце, допрени  китките). Бръм погледнал зад единия храст, а Брам – зад другия (бонбон, редуваме ляво-дясно) и видели едно зайче (заешки уши с показалец и среден пръст), което скачало:
 • Скок-скоок, скок-скоок.
 • Зайо – попитали бръмбарчетата – ти ли издаде този звук (ритъм пляскания – 4 пъти)?
 • Неее, аз мога само да си мърдам носа, мога да правя така (цъкане с език) и мога да скачам:
 • Скок-скоок (заешки уши с показалец и среден пръст ).
 • ХъММ – казал Бръм. (продължително произнасяне на звук М).
 • ХъММ – казал Брам (продължително произнасяне на звук М).

Стигнали до едно голямо дърво (протягаме ръце нагоре и се поклащаме). Бръм погледнал в корените на дървото (долна маймунка), а Брам – в короната (горна маймунка, редуваме). Долу в корените Бръм видял едно мишле(с пръсти допрени един до друг, имитират муцунка на мишле), което тичало напред-назад (изплезваме остър език напред, дърпаме езика назад, редуване).

 • Мишленце, ти ли издаваш този звук (ритъм пляскания – 4 пъти) – попитал Бръм.
 • Неее – отговорило мишлето –  аз мога само да гриза: ХАП-ХАП, ХАП-ХАП, да си въртя опашката (юмрук и изправяме само кутре, завъртаме) и да казвам ЦЪР-ЦЪР, ЦЪР-ЦЪР.
 • ХъММ – казало бръмбарчето и продължило да търси. (продължително произнасяне на звук М).

Брам погледнал в короната на дървото (закръгляме ръце над главата) и видял едно малко пиленце, което се люлеело наляво и надясно (махало ляво-дясно), нагоре-надолу (махало горе-долу).

 • Пиленце, ти ли издаваш този звук (ритъм пляскания – 4 пъти) ? – попитал Брам.
 • Неее – отговорило – аз мога само да кълва зрънца ето така: КЛЪВ-КЛЪВ, КЛЪВ-КЛЪВ (кълване – човка и купичка) и да пея: ИИ-ОО, ИИ-ОО.
 • ХъММ(продължително произнасяне на звук М)! – Казал Брам.

И тъкмо двамата мислели да се откажат да търсят и да се прибират от дома да спят, когато видели на дървото (закръгляме ръце над главата) една голяма хралупа (закръгляме устни като хралупа) . Тогава бръмбарчетата влезли в хралупата (изплезваме езиче, завъртаме го навътре и го прибираме в устата няколко пъти). И какво да видят: една катеричка, която чупела орехи, чук-чук, а орехите правели: пук-пук ((ритъм пляскания – 4 пъти). Бръм и Брам най-сетне разбрали от къде идва този странен шум, усмихнали се щастливо, успокоили се и се прибрали в своите къщички.

Линк към приказката Бръм и Брам:

https://www.podomatic.com/podcasts/nadejdakolevapodcast/episodes/2024-01-09T02_30_22-08_00

 Психомоторни приказки

Според най-новите проучвания в психологията, основна роля за когнитивното развитие и академичните постижения на децата, играе най-вече емоционалната интелигентност. Оказва се, че именно емоционалната интелигентност е ключът към успеха в личния и професионален живот на повечето хора.  Емоционалната интелигентност е умението, с което възприемаме,  изразяваме,  използваме и управляваме собствените си емоции, както и емоциите на другите. Основа за емоционалното развитие на детето е то да има възможност да изпитва различни усещания в тялото си, да умее да ги осъзнава и свързва с емоциите. Например усещам топка в коремчето – сигурно се страхувам или съм притеснен. Или пък усещам топлина в гърдите – разбирам, че съм обичан или аз обичам.

Линк към въведението:

https://www.podomatic.com/podcasts/nadejdakolevapodcast/episodes/2024-01-09T03_12_28-08_00

 Приказка за тялото

Преди приказката можете да проведете интервю с детето относно усещанията в тялото. Например: Как разбираш, че си гладен, жаден, че ти е студено; къде в тялото усещат първо, когато са болни. Можете да изиграете играта „Огледало” – вие показвате различни състояния: уморен съм, болен, гладен, спи ми се, пишка ми се. Детето трябва да ги разпознае и назове. След това може да смените ролите.

Не забравяйте след приказката да проведете разговор с детето как се е почувствало и дали има нещо, което не му е харесало.

Линк към приказката:

https://www.podomatic.com/podcasts/nadejdakolevapodcast/episodes/2024-01-09T02_37_58-08_00

 Мечето и цветето

Преди приказката проведете интервю с детето относно приятелството. Например: Какво означава да си приятел – какво чувстваш, къде го усещаш, какво правиш за другия. Можете да попитате детето за първия спомен с някой негов приятел – как са се запознали, как е изглеждал приятелят му, какво у него му е харесало, какво си е помислило. Подкрепяйте детето и вмъкнете коментари относно реалистичните представи за приятелството.

Не забравяйте след приказката да проведете разговор с детето как се е почувствало и дали има нещо, което не му е харесало. Може да помолите детето да нарисува всички свои приятели като цветя, като нарисува първо себе си на полянка, а около себе си да разположи своите близки и приятели, като ги поставя по-близо или по-далече, в зависимост от силата на чувството за привързаност.

Линк към приказката:

https://www.podomatic.com/podcasts/nadejdakolevapodcast/episodes/2024-01-09T00_56_29-08_00

Животът на едно цветенце

Преди приказката проведете интервю с детето за сезоните и промените в природата.. Например: Кога е рожденият ти ден? През кой сезон? Какво има през този сезон – температура, цвят на листата, студ и т.н. Кой е любимият ти сезон? Защо?

Не забравяйте след приказката да проведете разговор с детето как се е почувствало и дали има нещо, което не му е харесало. Може да помолите детето да нарисува любимия си сезон.

Линк към приказката:

https://www.podomatic.com/podcasts/nadejdakolevapodcast/episodes/2024-01-09T00_39_51-08_00

 • Автор на артикулационните приказки: Надежда Ножарова
 • Автор на психомоторните приказки: Инна Бранева