За нас

За нас

               ДГ “Валентина” е привлекателна детска градина със съвременно управление, съобразено с традициите и европейските критерии, осигуряващо много добри условия за съхраняване на детството като ценност и даваща равен шанс при постъпване в училище.

Капацитетът на ДГ е 9  групи – 2  яслени и  7  групи детска градина.

Детската градина разполага с много добра материално – техническа база – обновени слънчеви занимални и спални помещения,  осигуряващи приобщаваща и подкрепяща среда за децата от различните възрастови групи, интерактивна зала за деца и педагогически специалисти, методичен кабинет, медицински кабинет, кабинет на логопед/ ресурсен учител, кабинет на психолог, просторен физкултурен и музикален салон, кухненски блок, създаващ удобства и възможност за спазване на ситемата за контрол.

В края на 2020г започна изграждането на сензорна стая за деца със СОП.

Дворът е уреден с много зеленина и дървета. Площадките са оборудвани с подходящи за възрастта на децата съоръжения. Има откритa спортна площадка и площадка по БДП.

В ДГ “Валентина“ се предлагат следните допълнителни педагогически услуги  избрани и финансирани от родителите: модерен и класически балет; фолклорни ритми; детски футбол; английски език; карате; музикална група

В ДГ “Валентина“  работи квалифициран екип от педагогически специалист, медицински специалисти и помощно – обслужващ персонал, всички отдадени на своята професия и  любовта към децата. Целият екип работи за формиране и усъвършенстване способностите на децата за интеграция към предизвикателствата на бъдещето с европейски измерения, съответстващи на динамиката на утрешния ден.

Екип:

Директор –  Таня Мартинова

Зам.директор –

Гл.счетоводител – Калина Алексиева

Педагогически специалисти:

Диана Славова –сарши учител

Станка Колева – учител

Златица Караманолова – старши учител

Росица Христова – учител

Мария Жекова – старши учител

Дарина Косева – старши учител

Ташка Тенева – старши учител

Величка Тачева – старши учител

Росица Христова – старши учител

Маргарита Христова – учител

Османие Василева – старши учител

Нина Иванова – учител

Христина Минчева – учител

Виктория Георгиева – учител

Александрина Петрова – учител

Ирина Иванова – логопед/ресурсен учител

Непедагогически персонал:

Светлана Стоянова – касиер – домакин

Елка Атанасова – пом.възпитател

Блага Стоянова – пом.възпитател

Величка Михалева – пом.възпитател

Надя Димитрова- пом.възпитател

Величка Бонева – пом.възпитател

Величка Бонева– детегледачка

Маргарита Стоянова – детегледачка

Елена Драгнева – детегледачка

Диана Георгиева – чистач- хигиенист

Георги Стоянов – огняр

Генка Петкова –гл. готвач

Янка Малакова – гл.готвач

Персонал в ясла:

Ваня Митраджиева – мед. сестра

Ваня Петрова – мед. сестра

Добринка Михайлова – мед. сестра

Венелина Иванова  – мед. сестра

Петя Колева – мед.сестра

Мариана Георгиева – мед.сестра

Стоянка Владимирова – детегледачка

Модулни ателиета

Модерен и класически балет

Ателие по грация и кавалерство,  където се  преподават  първите стъпки по модерен и класически балет.

Фолклорни ритми

В троп-къща „Валентина“ децата ще усетят българските фолклорни ритми.

Детски футбол

Ще помогне за развитие на физическите и технически футболни умения на децата.

Английски език

Обучение насочено към изграждане на умения за слушане, разбиране и усвояване на езика. 

.

Карате

Тренировките по карате ще помогнат на децата да изразходят кипящата си енергия учейки се на дисциплина, развивайки сила и гъвкавост, докато се забавляват.

Музикална група

С песни и игри, децата ще се забавляват, ще получават нови знания и умения и ще развиват музикалните си качества.

Музикална група