За нас

За нас

               ДГ “Валентина” е привлекателна детска градина със съвременно управление, съобразено с традициите и европейските критерии, осигуряващо много добри условия за съхраняване на детството като ценност и даваща равен шанс при постъпване в училище.

Капацитетът на ДГ е 7  групи – 2 яслени и 5 групи детска градина.

Детската градина разполага с много добра материално – техническа база – обновени слънчеви занимални и спални помещения,  осигуряващи приобщаваща и подкрепяща среда за децата от различните възрастови групи, интерактивна зала за деца и педагогически специалисти, методичен кабинет, медицински кабинет, кабинет на логопед/ ресурсен учител, кабинет на психолог, просторен физкултурен и музикален салон, кухненски блок, създаващ удобства и възможност за спазване на ситемата за контрол.

В края на 2020г започна изграждането на сензорна стая за деца със СОП.

Дворът е уреден с много зеленина и дървета. Площадките са оборудвани с подходящи за възрастта на децата съоръжения. Има откритa спортна площадка и площадка по БДП.

В ДГ “Валентина“ се предлагат следните допълнителни педагогически услуги  избрани и финансирани от родителите: модерен и класически балет; фолклорни ритми; детски футбол; английски език; карате; музикална група

В ДГ “Валентина“  работи квалифициран екип от педагогически специалист, медицински специалисти и помощно – обслужващ персонал, всички отдадени на своята професия и  любовта към децата. Целият екип работи за формиране и усъвършенстване способностите на децата за интеграция към предизвикателствата на бъдещето с европейски измерения, съответстващи на динамиката на утрешния ден.

Екип:

Директор – Митка Тодорова

Зам.директор -Таня Мартинова

Гл.счетоводител – Калина Алексиева

Педагогически специалисти:

Диана Славова –сарши учител

Станка Колева – учител

Златица Караманолова – старши учител

Росица Христова – учител

Мария Жекова – старши учител

Дарина Косева – старши учител

Ташка Тенева – старши учител

Величка Тачева – старши учител

Маргарита Христова – учител

Османие Василева – старши учител

Нина Иванова – учител

Велина Ганева – учител

Ирина Иванова – логопед/ресурсен учител

Непедагогически персонал:

Мария – мед.сестра

Светлана Стоянова – касиер – домакин

Златка Бахърова – пом.възпитател

Стоянка Георгиева – пом.възпитател

Елка Атанасова – пом.възпитател

Блага Стоянова – пом.възпитател

Пенка Стоянова – пом.възпитател

Величка Михалева – пом.възпитател

Иванка Димова – пом.възпитател

Стоянка Владимирова – чистач- хигиенист

Георги Стоянов – огняр

Генка Петкова –гл. готвач

Янка Малакова – гл.готвач

Персонал в ясла:

Ваня Митраджиева – мед.сестра

Ваня Петрова – мед.есестра

Добринка Михайлова – мед.сестра

Станка Стоева – мед.сестра

Величка Бонева– детегледач

Елена Тодорова – детегледач

Маргарита Стоянова – детегледач

Мария Данкенова – детегледач 

Модулни ателиета

Модерен и класически балет

Ателие по грация и кавалерство,  където се  преподават  първите стъпки по модерен и класически балет.

Фолклорни ритми

В троп-къща „Валентина“ децата ще усетят българските фолклорни ритми.

Детски футбол

Ще помогне за развитие на физическите и технически футболни умения на децата.

Английски език

Обучение насочено към изграждане на умения за слушане, разбиране и усвояване на езика. 

.

Карате

Тренировките по карате ще помогнат на децата да изразходят кипящата си енергия учейки се на дисциплина, развивайки сила и гъвкавост, докато се забавляват.

Музикална група

С песни и игри, децата ще се забавляват, ще получават нови знания и умения и ще развиват музикалните си качества.

Музикална група