Category "Новини"

28май2024

 

 

През периода 01.07.2023г. – 31.12.2023г. дейностите по приключилия вече проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ се изпълняват благодарение на  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

С помощта на финансовата подкрепа на проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в ДГ „Валентина” – град Ямбол продължаваме работа по   Дейност2 Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. За целите на проекта е назначен психолог.

Финансирането, което получи детската градина по Дейност 2 е на стойност 18 972,00 лв.

13мар.2024

             Старши учител Дарина Косева представи ДГ „Валентина “ на Областния педагогически форум за споделяне на добри практики в предучилищното образование. С доклад на тема „Интегриране на креативност и иновации в преподаването“ тя сподели резултатите от изпълнението на проект „Дигитално общуване – успешни заедно, финансиран по Програма „Еразъм+“.

15февр.2024

                     

     Под наслов „Заедно – ръка за ръка“ в ДГ „Валентина“ бяха проведени „Отворени врати“ за родители и споделяне на добри практики. Инициативата е част от дейностите  по проект „Дигитално общуване – успешни заедно“ /2023-1-BG01-KA122-SCH-000126954/, финансиран по Програма „Еразъм +“. Гост на събитието беше г-жа Татяна Славова, старши експерт в РУО – Ямбол. Пред своите родители, деца от първа и втора възрастова група демонстрираха колко е забавно под формата на игра да затвърждават своите знания. Интерактивните игри са разработени от учителите в ДГ „Валентина“ според възрастовите особености на децата от 1, 2, 3 и 4 група в детска градина за четирите възрастови групи, по образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. Всички 56 игри могат да бъдат намерени в секция Родители/ Игри.

На родителите бяха представени интересни техники и приложения, подходящи за емоционалното и образователно развитие на техните деца.

13ное.2023

 

                 Детска градина „Валентина“ е първата детска градина в град Ямбол, изпълняваща проект по Програма „Еразъм +“. Проект „Дигитално общуване – успешни заедно“ /2023-1-BG01-KA122-SCH-000126954/ цели изграждане на родителски интерес и умения за сътрудничество с учителите чрез дигиталните технологии. Проектът е на стойност 6600 евро и е с продължителност  12 месеца. От 2 до 7 октомври 2023г. представители на педагогическия екип взеха участие в обучение „Интегриране на креативност и иновации в преподаването“, организиран от обучителната организация Europass Teacher Academy в Барселона. Последваха вътрешни обучения и практикум на останалата част от педагогическия екип. След разработване на библиотека от учебни ресурси, предстои тяхното публикуване в сайта на детската градина. Целта е родителите да могат да провеждат занимателни игри със своите деца, с които да надграждат техните знания по основните образователни направления.

30сеп.2023
Външна квалификация  с Тренинг и обучителен център „Щастие “ Благоевград на тема „Позитивна комуникация в образованието (в екипа, с децата, с родителите),обучител – Павлина Петкова – психолог.
26сеп.2023
„Нашата детска градина
е със име свято – „Валентина“.
В теб растем с една мечта –
да направим по-добър света!
На добър час, деца, родители, екип при ДГ „Валентина“!
13юни2023
Усмивката на детето е като слънце – тя сгрява сърцето с любов. А днес дворът на ДГ „Валентина“ беше изпълнен с щастливи деца – пеещи, танцуващи, спортуващи,  забавляващи се с любими игри.
Ателиетата  в двора на детската градина – „Обичам да танцувам“, „Обичам да рисувам“, „Обичам да спортувам“, „Театър от деца за деца“, „Обичам да играя“ дадоха възможност всеки да избере своята любима игра, а защо ..не и две …
Един незабравим и много емоционален Ден на детето!“