24 май

„Върви народе възродени, към светла бъднина върви с книжовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови…“
Честит празник!
Честит Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!
НАГРАДИ за децата, постигнали високи постижения и заели призови места в конкурси!
НАГРАДИ за педагогическия и непедагогически персонал….
за издигане и утвърждаване престижа на ДГ“Валентина“и за постигнати високи резултати..