Педагогически форум

             Старши учител Дарина Косева представи ДГ „Валентина “ на Областния педагогически форум за споделяне на добри практики в предучилищното образование. С доклад на тема „Интегриране на креативност и иновации в преподаването“ тя сподели резултатите от изпълнението на проект „Дигитално общуване – успешни заедно, финансиран по Програма „Еразъм+“.